INTERNATIONAL CONGRESS OF ALTERNATIVE POULTRY AND ORNAMENTAL BIRDS (IAPOC)

Duyurular

Duyuru:(30.12.2019)
Kongre Kitabımız taslak formatında yayınlanmıştır.
KONGRE KİTABI İNDİR

DUYURU (04.11.2019)

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

1.Posterler 50 x 90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. 

2.Poster bildiri başlığının altında yazarların ad ve soyadları ile çalıştıkları kurumlar açıkça belirtilmelidir.

3.Katılımcılar, poster tartışması için belirtilen gün ve saatte bildirilerinin başında bulunacaklardır.