INTERNATIONAL CONGRESS OF ALTERNATIVE POULTRY AND ORNAMENTAL BIRDS (IAPOC)

DUYURU (30.12.2019)
Kongre kitabımız taslak olarak yayınlanmıştır. Bildirinizden eksik yada hata görüyorsanız 31.12.2019 tarihine kadar  “iapoc2019@gmail.com” adresine iletiniz.

KONGRE KİTABI İNDİR

 

DUYURU (17.09.2019)
Değerli katılımcılar
Sizlerden gelen yoğun talep üzerine Bildiri son gönderim tarihi 01 EKİM 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.


GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ

08-10 Kasım 2019 tarihinde Antalya “Kervansaray Lara” otelde düzenlenecek olan; I. Uluslararası Alternatif Kümes Hayvanları ve Süs Kuşları Kongresi (IAPOC 2019)”ne katılmak isteyen kongre  konusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmakta olan genç araştırmacılara 100 TL etkinlik katılım ücreti desteği verilecektir.
İlgili öğrencilerin öğrencilik belgeleri ve danışmanından aldığı bir referans mektubuyla başvurması gerekmektedir.
Referans mektubunu en kısa sürede “iapoc2019@gmail.com” adresine iletiniz.


DUYURU (26.08.2019): Kabul edilen yayınlar kongre kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca katılımcılarımızın talebi halinde  Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji (TURJAF) dergisi'nde Bilimsel inceleme sonrası özel ücret karşılığında yayınlanacaktır.

DUYURU:(11.06.2019)
Kongremiz katılımcıları ücret ödemeksizin aynı tarihlerde aynı otelde  TURJAF tarafından organize edilen “Uluslararası Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF)” kongresine katılım yapabilecek ve katılım belgesi alabilecektir. Detaylı bilgi için; http://www.turjafcongress.org/

Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Değerli Katılımcılar,

Tarım insanlık uygarlığının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Tarımsal üretime bilim ve teknolojinin aktarılmasıyla üretim ve kalite artmıştır.  Özellikle endüstrileşmeyle birlikte şehirleşmenin artması tarımsal ürünlere talebi artırmıştır. Bu talebi karşılamak amacıyla üretim deseni ve yoğunluğu değişmiştir. Böylece tarımsal üretim içerisinde hayvansal üretim entelsileşerek kontrollü çevrede sürü büyüklüğü artmıştır. Bu süre içerisinde insanların hayvansal protein ihtiyacını karşılamakta birtakım avantajlarından dolayı tavuklar öne çıkmıştır. Bu süreçte diğer kanatlıların üretilmeleri yöresel olarak et, yumurta ve süs amaçlı sürdürülmüştür.  Bu üretim sistemi alternatif kümes hayvanları yetiştiriciliği ve süs kanatlıları yetiştiriciliğe olarak adlandırılmaktadır.  Alternatif kanatlılar yerel ekonomiye katma değer yaratması ve biyoçeşitliliğe katkı sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca yerel kültürlerin oluşmasında ve duyguların paylaşılmasında alternatif kanatlılar “toplum belleklerinin” oluşumunda önemli yerlere sahiptir.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin de ekonomik, biyolojik ve kültürel kalkınmalarında rol oynadığı gözlemlenen alternatif kümes hayvanları yetiştiriciliğinin Türkiye’deki potansiyelinin ortaya çıkartılarak yaygınlaştırılması, konunun gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda bilimsel tartışmalarla ve paydaşların katılımıyla ele alınması önemli bir konu haline gelmiştir.

Bu güne kadar ihmal edilen, ancak ekonomik ve kültürel potansiyeli ile dikkat çeken alternatif kümes hayvanları konusunda düzenlenecek olan “I. Uluslararası Alternatif Kümes Hayvanları ve Süs Kuşları Kongresi’nde” T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin, yetiştirici birlikleri ve üyelerinin, sektör mensuplarının ve araştırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de ilk kez 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da Kervansaray Otelde düzenlenecek olan kongremize davet ediyor, sizleri aramızda görmekten memnuniyet ve onur duyacağımızı bildirmek istiyoruz.

Kongre Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kongre Eş Başkanları
 

Dr. Demir ÖZDEMİR
Akdeniz Üniversitesi

Dr. M. Akif BOZ 
Yozgat Bozok Üniversitesi